Behörigheter Frigga El

Elsäkerhetsverket

Frigga El är behörig via elsäkerhetsverket

EUU

Frigga El har genomgått EUU´s Elsäkerhets utbildningar:

  • Skötsel av Elanläggningar
  • Elinstallationsreglerna


  • Irelands Training and Employment Authority

    Design downloaded from free website templates.